Održivi turizam

Održivi turizam možemo definirati kao „turizam koji u potpunosti uzima u obzir trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke, brine se o potrebama posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije“.

Smjernice i praksa upravljanja održivim razvojem turizma mogu se primijeniti na sve oblike turizma, u svim vrstama destinacija, uključujući kako masovni turizam, tako i razne turističke niše. Principi održivosti se odnose na okolišne, gospodarske, društveno-kulturne aspekte razvoja turizma.  S ciljem postizanja dugotrajne održivosti, mora se uspostaviti odgovarajuća ravnoteža između te tri dimenzije…

Stoga bi održivi turizam trebao:

  1. Optimalno iskoristiti okolišne resurse koji su ključni element turističkog razvoja, zadržavajući bitne ekološke procese i pomažući u zaštiti prirodne baštine i bio raznolikosti.
  2. Poštivati društveno-kulturnu autentičnost destinacije, očuvati njihovo izgrađeno i živo  kulturno nasljeđe i tradicijske vrijednosti, te doprinositi međukulturalnom razumijevanju i toleranciji.
  3. Osigurati da su gospodarske aktivnosti održive i dugoročne, te da donose društvenu i gospodarsku korist svim dionicima uz pravičnu raspodjelu, između ostaloga stabilnost zaposlenja, mogućnosti zarade društvenih usluga zajednici, pomažući uklanjanju siromaštva.

Da bi se osiguralo široko sudjelovanje i konsenzus, za održivi je turizam potrebno informirano sudjelovanje svih relevantnih dionika, ali i snažno političko vodstvo. Dostizanje održivosti turizma trajan je proces koji traži stalno praćenje učinaka, uvođenje potrebnih preventivnih i/ili korektivnih mjera, ako bude potrebno.

Da bi osigurao vrijedno iskustvo turistima, održivi turizam mora zadržati visoki stupanj zadovoljstva turista, podižući istovremeno svijest o održivosti i promičući prakticiranje održivog turizma među njima. (Izvor: Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12)

Turistička zajednica općine Dugopolje u svim svojim projektima i aktivnostima promovira održivi razvoj i zaštitu okoliša. Mišljenja smo da svi dionici u turizmu (javni sektor, privatni sektor i  sektor civilnih udruga) moraju svojim djelovanjem osigurati održivi razvoj turizma odnosno turizam koji će zadovoljiti potrebe turista, a u isto vrijeme čuvati i unaprijediti mogućnosti razvoja u budućnosti. Turistička zajednica općine Dugopolje sudjeluje na svojem području djelovanja u ozelenjivanju javnih površina, uređenju male turističke infrastrukture uz tematske pješačke i biciklističke staze korištenjem prirodnih materijala i obnovljivih izvora energije. Turistička zajednica također subvencionira lokalne obrte i proizvodnju autohtonih proizvoda te povezuje lokalnu poljoprivredu s turizmom.

Kontakt

Imate pitanja?

Ako imate bilo kakvih pitanja o Dugopolju samo nas obavijestite i javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.
Još jednom, dobrodošli u Dugopolje!


Kontaktirajte nas